GDPR

Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről (érvényes 2018. május 25-től)

 

Személyes adatainak védelme különösen fontos számunkra. Ezzel a dokumentummal szeretnénk tájékoztatni Önt a drinuniforma.ro-val kapcsolatos személyes adatai feldolgozásának céljairól és módszereiről, valamint az érintettként fennálló jogairól.

 

Általánosságban elmondható, hogy a drinuniforma.ro a termék vagy szolgáltatás igénylésekor közvetlenül Ön által megadott személyes adatokat dolgozza fel.

 

Az Ön személyes adatainak feldolgozása az online leadott rendelések lebonyolításához szükséges, amennyiben a drinuniforma.ro nem tudja teljesíteni a rendelést, az elutasítás esetén.

 

Automatikus feldolgozási helyzetekben a drinuniforma.ro garantálja az Ön jogát ahhoz, hogy emberi beavatkozást kérjen a drinuniforma.ro oldaltól, véleményét kifejezze és a döntést megtámadja a dpo @ drinuniforma.ro címre küldött kérelem útján.

Személyes adatok továbbítása harmadik országokba

 

Az Önnel fennálló eladó-vevő együttműködési kapcsolatban a drinuniforma.ro olyan helyzetbe kerülhet, hogy az Ön személyes adatait harmadik országokba (az Európai Gazdasági Térségen kívülre) továbbítsa. Ebben az esetben a drinuniforma.ro vagy gondoskodik arról, hogy az adattovábbítás olyan országba történjen, amely megfelelő szintű védelmet biztosít, vagy további megfelelő garanciákat vállal az Ön személyes adatainak védelmére, például az európai szinten jóváhagyott általános szerződési feltételek végrehajtását. vagy kötelező társasági szabályokat.

 

Ha további tájékoztatást szeretne kapni a harmadik országba történő átutalás esetén érvényes garanciákról, vagy másolatot szeretne szerezni belőlük, kérést küldhet a drinuniforma.ro székhelyére a Dimitrie Gerota 103 Craiova címről vagy az e- e-mail cím dpo @ drinuniforma.ro.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama

 

Az Ön személyes adatait a különféle jogi vagy szabályozási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig tároljuk.

 

 

 

Az Ön, mint érintett jogai

 

Önt, mint érintettet az alábbi jogok illetik meg:

 

· Hozzáférés - tájékoztatást kaphat személyes adatai kezeléséről, valamint azok másolatát;

 

· Helyesbítés – kérheti személyes adatainak kiegészítését vagy frissítését, ha azok hiányosak vagy pontatlanok;

 

· Elfelejteni – bizonyos helyzetekben kérheti személyes adatainak törlését;

 

· Az adatkezelés korlátozása érdekében - bizonyos helyzetekben kérheti személyes adatok feltételes kezelését az adataival kapcsolatos egyes műveletek elszámolásáig;

 

· A tiltakozásnak – jogos érdekek elérésén alapuló adatkezelés esetén motiváltan tiltakozhat az adatkezelés ellen;

 

· Adathordozhatóság - kérheti az Ön által megadott és automatikus úton kezelt személyes adatok továbbítását strukturált, automatikusan leolvasható formátumban.

 

A fenti jogok mindegyike gyakorolható a drinuniforma.ro székhelyére, a Dimitrie Gerota 103 Craiova címről, vagy a dpo @ drinuniforma.ro e-mail címen, aláírt és dátummal ellátott írásbeli kérelem elküldésével.

 

Ha úgy ítéli meg, hogy jogait nem tartják tiszteletben, a fenti címen fordulhat a személyes adatok védelméért felelős személyhez, vagy panasszal élhet az Országos Személyes Adatok Felügyeleti és Feldolgozó Hatóságánál (ANSPDCP).