Általános Szerződési Feltételek

S.C. UNIFORM DOCTOR S.R.L. egy romániai cég, székhelye Dolj, Szo. Bucovat, Com. Bucovat, nem. 903, adótörvény-kóddal, a Cégjegyzéki Hivatalban a számon bejegyzett. .

I. Az Ön hozzáférése a drinuniforma.hu oldalhoz az Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozik, és azt jelenti, hogy Ön elfogadja azokat, ami a felek közötti megállapodást jelenti.A jelen Feltételek megszegése bűncselekménynek minősül. S.C. UNIFORM DOCTOR S.R.L. fenntartja magának a jogot, hogy jogi kártérítést kérjen azoknak, akik megszegték ezeket a szabályokat.

II. szerzői jog

A tartalom (képek, szövegek, webes grafikák, szkriptek és egyéb, ezen az oldalon található adatok) nem reprodukálható, módosítható, nem vihető át, publikálható, megjeleníthető, továbbítható vagy rögzíthető az S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Ez az S.C DOCTOR IN UNIFORM S.R.L. tulajdona. és beszállítói, és szerzői jogi törvény védi. Használja az S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L. beleegyezése nélkül. a fent felsorolt ​​elemek bármelyike ​​esetén a hatályos jogszabályok szerint kell büntetni.

III. Személyes adat

A felhasználóknak valós, pontos és teljes adatokat kell megadniuk róluk A valóságnak nem megfelelő, pontatlan vagy hiányos adatok megadása esetén fenntartjuk a jogot fiókjának felfüggesztésére vagy megszüntetésére. S.C. UNIFORM DOCTOR S.R.L. a megrendelőlapon megadott adatokat saját érdekükben használja fel Ezeket az adatokat nem hozzuk nyilvánosságra A felhasználóknak joguk van megváltoztatni a megrendeléskor megadott adatokat. Ha azonban kiderül, hogy a megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, pontatlanok vagy hiányosak, fenntartjuk a jogot a fiók felfüggesztésére vagy megszüntetésére.

Információk feltöltésével, közzétételével vagy webhelyünkön keresztül történő továbbításával a felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy az S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L. ezen információk felhasználásának vagy terjesztésének joga.

A felhasználók felelősek minden olyan tevékenységért, amely a fiókhoz való hozzáférésből és a személyes jelszó használatából ered.

S.C. UNIFORM DOCTOR S.R.L. nem vállal felelősséget azokért a hibákért, amelyeket a felhasználó fiókja és jelszava biztonságával és bizalmas kezelésével kapcsolatos gondatlanság okoz.

IV. Személyes adatok biztonsága

Az ügyféladatokat az S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L. felhasználhatja. megrendelés visszaigazolására, e-mailben vagy más kommunikációs eszközzel történő tájékoztatásra a későbbi intézkedésekről stb.

A felhasználók személyes adatai kereskedelmi ügyletek ellenőrzése, illetve jogszabály által indokolt ellenőrzések lefolytatása céljából a hatóságok részére továbbíthatók.

Az ügyfelek által megadott adatok szigorúan bizalmasak. S.C. UNIFORM DOCTOR S.R.L. kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket az adatokat harmadik félnek vagy társaságnak nem adja át, és azokat szigorúan az ügyfél és az S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L. közötti üzleti kapcsolat céljára használja fel.

A biztonsági oldalon S.C UNIFORM DOCTOR S.R.L. SSL biztonsági rendszert is bevezetett a továbbított adatok titkosságának biztosítása és a drinuniforma.ro oldal hitelességének bizonyítása érdekében.

S.C. UNIFORM DOCTOR S.R.L. törvénnyel kiegészített 677/2001.

S.C. UNIFORM DOCTOR S.R.L. tanúsítja, hogy tiszteletben tartja az általa biztosított jogokat:

- Az egyéneknek a személyes adatok kezelése és szabad mozgása tekintetében történő védelméről szóló 677/2001.

törvény az elektronikus kereskedelemről szóló 121/2006. sz. törvény módosításaival.

- A távollevők között kötött szerződések jogi szabályozásáról szóló 2003. január 21-i 51. törvénnyel kiegészített 130/2000.

V. A drinuniforma.hu oldal

A drinuniforma.hu weboldal egy online áruház, amelyet az S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L. bocsát a vásárlók rendelkezésére.

VI. Ár

Az árak naponta frissülnek. A számla értéke attól a pillanattól érvényes, amikor azt valamelyik szolgáltatónk visszaigazolja.

JÖSSZ. Korlátolt felelősség

A drinuniforma.hu nem vállal felelősséget az ezen az oldalon található információk felhasználásából eredő esetleges károkért.

A drinuniforma.hu nem vállal felelősséget a hivatkozott külső tartalomforrások megfelelő működéséért, azok kezelésében semmilyen módon nem vesz részt.

A drinuniforma.hu fenntartja a jogot, hogy letiltja a hozzáférést ezen az oldalon keresztül azon internetes domainekhez, amelyek illegális vagy káros tartalmat tartalmazhatnak.

UNIFORM DOCTOR S.R.L. nem vállal felelősséget, ha:

-az információ nem felel meg minden követelményének;

- az oldalt a felhasználók határozatlan ideig nem érhetik el;

- az Ön által az oldalon keresztül vásárolt vagy beszerzett termékek, szolgáltatások, információk vagy egyéb anyagok minősége nem fogja kielégíteni az Ön vágyait.

S.C. UNIFORM DOCTOR S.R.L. fenntartja a jogot a rendelés törlésére, ha a termék ára, vagy a termék egyes tulajdonságai hibásan kerültek be az adatbázisba, vagy hibásan jelennek meg, a kiszállítás még nem történt meg.

Minden akció a készlet erejéig érvényes.

 VIII. Tartalmi frissítés

S.C. UNIFORM DOCTOR S.R.L. fenntartja a jogot, hogy az oldal tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse.

 IX.Litigii

Az oldal használatából eredő bármilyen vitát békés úton rendezünk.

Ha a konfliktust nem sikerült békésen rendezni, a román bíróságok illetékesek.

Az Ügyfél kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a jelen feltételeket Az oldal vásárló általi használata a jelen feltételek feltétel nélküli elfogadását jelenti.

 Adatvédelmi szabályzat - drinuniforma.ro

Az oldalhoz való hozzáférése az Adatvédelmi szabályzat hatálya alá tartozik, és azt jelenti, hogy elfogadja azt, ami a felek közötti megállapodást jelenti.

S.C. UNIFORM DOCTOR S.R.L. vállalja, hogy az oldal használói által megadott adatokat kizárólag a velük szerződéses jogviszony létesítése, valamint az oldal működésével és új ajánlatok, akciók vagy termékbejegyzések meglétével kapcsolatos információk továbbítása céljából használja fel.

A drinuniforma.ro nem reklámozza a SPAM-et, és nem adja ki az Ön e-mail címét harmadik félnek.

A drinuniforma.ro tiszteletben tartja a 677/2001. sz. törvényben, kiegészítve az 506/2004. sz. törvénnyel a személyes adatok kezelésével és ezen adatok szabad áramlásával kapcsolatos jogait.

A drinuniforma.ro a felhasználók IP-címeit kizárólag belső használati statisztikákra, személyre szabott információk megjelenítésére és az oldal fokozott biztonsága érdekében használja fel.

A drinuniforma.ro fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor módosítsa és frissítse az oldal tartalmát.

A drinuniforma.hu oldalon keresztül továbbított adatok titkosságát SSL tanúsítvány biztosítja.

Üzemeltetői adatok:

S.C. UNIFORM DOCTOR S.R.L. székhelye: Bucovat Village, Bucovat Commune, Dolj megye, személyes adatok kezelője, és a hatályos nemzeti és európai szintű jogszabályok hatálya alá tartoznak a személyes adatok védelmére vonatkozóan.

A kezelt adatok kategóriái:

Az Ön által a felhasználói fiók létrehozásakor és ezen az oldalon történő megrendeléskor megadott adatokat kizárólag a szerződés megkötéséhez és a megrendelés feldolgozásához használjuk fel.

A kezelt adatok: vezetéknév, vezetéknév, szállítási cím, e-mail és telefonszám, illetve ezek megadásának hiányában S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L. nem tudja eladni és szállítani az Ön által megrendelt termékeket.

A feldolgozás alapja

A személyes adatok kezelésének és kezelésének alapja az S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L. hozzájárulása és szerződéses kötelezettségének teljesítése. neked. Marketing célból személyes adatok kezelése kizárólag hozzájárulás alapján történik, amely bármikor visszavonható.

Tájékoztatjuk, hogy adatait az S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L. nem használja fel. profil létrehozásához, de a cookie-kat proxynk retargeting/remarketing szolgáltatásaihoz használja, és ezeket a szolgáltatásokat szigorú titoktartási feltételek mellett nyújtjuk.

Az adatok címzettjei

Adatainak címzettjei: drinuniforma.ro imputernicitii, S.C DOCTOR IN UNIFORM S.R.L. (mint például - expressz futárcégek, amelyekkel együttműködési és titoktartási szerződést kötöttünk), komissiózó ügynökségek, valamint más cégek, amelyekkel partnerségben állunk.

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy bármely alkalmazottunk az adatokat a legszigorúbb bizalmasan kezelje, és garantálja, hogy ezeket az adatokat biztonságosan kezeljük, és az ilyen személyes adatok megadása megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.

A marketing, telemarketing vagy más hasonló szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók csak az Ön e-mail címével vagy a cookie-kkal lépnek kapcsolatba.

Kötelezettségvállalások S.C. ORVOS EGYSÉGES S.R.L.:

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy nem továbbítunk adatokat az Európai Unión kívülre.

Az Ön adatai biztonságban vannak, és harmadik félnek nem adjuk át, kivéve a megrendelés feldolgozását. A drinuniforma.ro oldalon keresztül továbbított adatok titkosságát SSL tanúsítvány biztosítja. A Drinuniforma.ro a felhasználók IP-címeit kizárólag belső használati statisztikákra, személyre szabott információk megjelenítésére és az oldal fokozott biztonsága érdekében használja.

Az Ön adatait azonban átadhatjuk vagy nyilvánosságra hozhatjuk abban az esetben, ha a nyomozó szervek, a bíróságok vagy bármely más jogi személy ezt kifejezetten kéri.

A magánszemély adataival kapcsolatos jogai:

- hozzáférést az adataihoz;

- az adatok helyesbítése;

-adatok törlése;

-a feldolgozás korlátozása;

- joga van arra, hogy bármikor tiltakozzon adatai kezelése ellen;

- az adathordozhatósághoz való jog;

- a hozzájárulás visszavonásának joga anélkül, hogy az adatkezelés jogszerűségét a visszavonás pillanatáig érintené;

- az egyéni döntés hatályának mellőzéséhez való jog.